Privaatsus

1. Privaatsus

1.1 Veebilehe mikroinvestor.ee omanikule OÜ Dagorent usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

1.2 Veebilehe kaudu kogume järgmisi andmeid:

1) uudiskirjaga liitumisel e-maili aadress ja nimi;

2) üldine anonüümne statistika veebilehe külastatavuse kohta.

1.3 Isik annab veebilehel oma isikuandmeid sisestades veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks).

1.4 Isikuandmete kasutamine toimub ainult juhul, kui isik on andnud selleks oma nõusoleku ning andmeid töödeldakse järgides EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (20016/679), isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusaktide nõudeid.

1.5 Veebilehe omanik OÜ Dagorent on isikuandmete vastutav töötleja.

2. Kommentaarid

2.1 Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

2.2 Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

3. Küpsised

3.1 Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

3.2 Sisselogimislehe külastamisel seame paika ajutise küpsise, mis tuvastab, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid või ei. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ning võetakse veebilehitseja sulgemisel maha.

3.3 Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

3.4 Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

4. Andmete säilitamine

4.1 Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

4.2 Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

5. Autoriõigus

5.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja OÜ Dagorent.

5.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis, kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud veebilehele viitav link.

5.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.